Om firmaet

Advokatfirmaet Børge Nielsen yder juridisk rådgivning inden for alle væsentlige områder til primært erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder samt realkredit- og pengeinstitutter.

Gennem specialisering og indgående kendskab til klientens ønsker og behov tilstræber vi at yde den optimale rådgivning på et højt fagligt og etisk niveau.

Advokatfirmaet Børge Nielsens advokater er alle beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og de pågældende er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Børge Nielsen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvars- forsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring er tegnet i Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N.

Advokatfirmaet Børge Nielsen er et interessentskab bestående af advokatselskaber og enkeltpersoner og drives under cvr.nr. 41016612.

Advokatfirmaet Børge Nielsens forretningsbetingelser gælder for alle juridiske opgaver og alle ydelser, vi leverer til vores klienter, medmindre andet er aftalt skriftligt. Du kan downloade vores forretningsbetingelser her.

Novagraf A/S