Mikki Nielsen

Mikki Nielsen
Partner
mn@abnlaw.dk

Født 1975

Møderet for Højesteret
 
Særlige arbejdsområder:
Selskabsret
Omstrukturering
Bestyrelsesarbejde
Generationsskifte
Virksomhedsoverdragelser
Løbende aftale- og kontraktsforhold
Ansættelsesret
Varemærker
Markedsføringsret
Ophavsret
EU-udbud
IT-ret
Konkurrenceret
Forhandler- og agentaftaler
Procesret
Voldgift
 
Novagraf A/S