Morten Jensen

Morten Jensen
Partner
mj@abnlaw.dk

Født 1961

Møderet for Højesteret
Mediator
Voldgiftsdommer
 
Særlige arbejdsområder:
Aktieselskaber
Anpartsselskaber
Kommanditselskaber
Partnerselskaber
Interessentskaber
Omstrukturering
Generationsskifte
Virksomhedsoverdragelser
Løbende aftale- og kontraktsforhold
Bestyrelsesarbejde
Børsret
Projektudvikling
Entrepriseret
Finansiering
Køb og salg af fast ejendom, herunder udlejnings- og erhvervsejendomme
Mediation
Novagraf A/S