Preben Bang Henriksen

Preben Bang Henriksen
Associeret partner
pbh@abnlaw.dk

Født 1954

Møderet for Højesteret
Beneficieret advokat
 
Særlige arbejdsområder:
Aktieselskaber
Anpartsselskaber
Interessentskaber
Generationsskifte
Virksomhedsoverdragelse
Bestyrelsesarbejde
Køb og salg af fast ejendom
Erhvervslejeret
Lejeret
Strafferetssager
Novagraf A/S