Ulla Skov

Ulla Skov
Partner
us@abnlaw.dk

Født 1972

Møderet for Højesteret
 
Særlige arbejdsområder:
Aktieselskaber
Anpartsselskaber
Kommanditselskaber
Interessentskaber
Omstrukturering
Generationsskifte
Virksomhedsoverdragelser
Løbende aftale- og kontraktsforhold
Projektudvikling
Køb og salg af fast ejendom, herunder udlejnings- og erhvervsejendomme
Planret
Rekonstruktion og konkurs
Novagraf A/S