Yngre advokat eller erfaren advokatfuldmægtig søges

 

Advokatfirmaet Børge Nielsen søger en yngre advokat eller en erfaren advokatfuldmægtig.

 

Da vores kontor hovedsageligt beskæftiger sig med rådgivning af erhvervsvirksomheder, forventer vi, at en ansøger til stillingen som yngre advokat har erfaring hermed. Yderligere vil erfaring med behandling af ejendomshandler, særligt erhvervshandler, kontraktkoncipering og konkursboer være en fordel.

 

En ansøger til stillingen som erfaren advokatfuldmægtig forventer vi har minimum 1 års erfaring som advokatfuldmægtig. Da vores kontor som ovenfor anført hovedsageligt beskæftiger sig med rådgivning af erhvervsvirksomheder, forventer vi, at en ansøger til stillingen som erfaren advokatfuldmægtig har interesse for erhvervsrådgivning herunder at denne interesse har udmøntet sig i de kursusfag mv., du har valgt på studiet, ligesom vi naturligvis ser meget positivt på erfaring med rådgivning herom.

 

Vi tilbyder et fagligt udfordrende og afvekslende arbejde baseret på et højt fagligt niveau med gode kolleger og gode løn- og ansættelsesvilkår.

 

Skriftlig ansøgning – der vil blive behandlet fortroligt – bedes inden den 14.01.2022 sendt pr. e-mail til hec@abnlaw.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til Partner, advokat Ulla Skov på us@abnlaw.dk eller 98 12 98 00.

 

Novagraf A/S