Om firmaet

 

Advokatfirmaet Børge Nielsen yder juridisk rådgivning inden for alle væsentlige områder til primært erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder samt realkredit- og pengeinstitutter.

Gennem specialisering og indgående kendskab til klientens ønsker og behov tilstræber vi at yde den optimale rådgivning på et højt fagligt og etisk niveau.

Advokatfirmaet Børge Nielsens advokater er alle beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark og de pågældende er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Børge Nielsen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring er tegnet i Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Hedeager 1, 8200 Århus N.

Advokatfirmaet Børge Nielsen er et interessentskab bestående af advokatselskaber og enkeltpersoner og drives under cvr.nr. 41016612.

Advokatfirmaet Børge Nielsen har klientbankkonti i Nordjyske Bank A/S, Spar Nord Bank A/S, Sydbank A/S og Jyske Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet Børge Nielsens forretningsbetingelser gælder for alle juridiske opgaver og alle ydelser, vi leverer til vores klienter, medmindre andet er aftalt skriftligt. Du kan downloade vores forretningsbetingelser her.

Novagraf A/S